PROJEKTI

  • 22.4.2011 Projekti
  • "Kulturno naslijeđe - most ka zajedničkoj budućnosti" je međunarodna inicijativa koju koordinira UNESCO i podržava italijanska vlada, sa ciljem jačanja regionalne saradnje u oblasti zaštite i promocije kulturnog naslijeđa u Jugoistočnoj Evropi.
  • 22.4.2011 Projekti
  • Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su potpisivanjem pisma namjere za uspostavljanje međuinstitucionalne suradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta.
  • 22.4.2011 Projekti
  • Program pod nazivom "Kultura za razvoj" je trogodišnji program koji, u okviru partnerskog odnosa, provode tri organizacije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini - UNDP, UNICEF i UNESCO, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, entitetskim Ministarstvima kulture i obrazovanja, kao i s drugim institucijama nadležnim na polju obrazovanja i kulture u BiH.