MANDAT UNESCO-a

Prirodne nauke

obrazovanje
©UNESCO - P. Chiang-Joo
Sektor za prirodne nauke doprinosi misiji UNESCO-a koristeći nauku u cilju izgradnje mira, iskorjenjivanja siromaštva i promocije održivog razvoja.

UNESCO putem sektora prirodnih nauka:

 • promoviše nauku;
 • djeluje kao platforma za razmjenu ideja i postavljanje standarda;
 • promoviše dijalog između naučnika i kreatora politike, i
 • djeluje kao katalizator za inovativne inicijative u oblasti nauke širom svijeta, posebno u Africi.

Izdvojene teme u okviru ove oblasti su: održivi razvoj, osnovne i tehničke nauke, ekologija, odnos između razvoja i očuvanja životne sredine i oblast voda i njihovih pridruženih ekosistema. Jedan od značajnijih programa koji se provodi u ovoj oblasti je Međunarodni hidrološki program (IHP) čiji je osnovni cilj da se ugroženost vodnih resursa svede na najmanju moguću mjeru, uzimajući pri tom u obzir društvene izazove i interakcije, uz kreiranje odgovarajućih pristupa održivom upravljanju vodama.

U okviru srednjoročne strategije UNESCO-a za period 2008-2013 (Dokument 34 C/4) kao sveobuhvatni ciljevi za oblast prirodnih nauka navedeni su:

 • Usavršavanje naučnog znanja za korist životne sredine i upravljanja prirodnim resursima;
 • Unaprijeđenje politike i izgradnje kapaciteta u oblasti nauke, tehnologije i inovacija;
 • Doprinos pripremljenosti za prirodne katastrofe i ublažavanje njihovih posljedica.

Sprovođenje aktivnosti sektora prirodnih nauka u okviru konteksta UNESCO-vog strateškog planiranja kao i rukovođenje koje se zasniva na rezultatima grupisani su u četiri glavne linije akcija:

 • povećanje primjene nauke putem integrisane politike nauke, tehnologije i inovacija;
 • jačanje naučnog obrazovanja i izgradnje kapaciteta u naukama;
 • promovisanje održivog upravljanja i očuvanja slatkovodnih, zemaljskih resursa i biodiverziteta, kao i otpornosti na katastrofe;
 • poboljšanje upravljanja i jačanje međudržavne saradnje za upravljanje i zaštitu okeana i priobalne zone.

Sektor prirodnih nauka vodi UNESCO-ov interdisciplinarni rad u sljedećim oblastima: aktivnost UNESCO-a na rješavanju problema u vezi sa klimatskim promjena; naučnog obrazovanja; i doprinosa implementaciji Mauricijus strategije za održivi razvoj malih ostrvskih zemalja u razvoju.

Glavni programi u prirodnim naukama su:

 • Nauke o vodama
 • Ekološke nauke
 • Nauke o okeanu
 • Osnovne (fundamentalne) nauke
 • Politika nauke i tehnologije
 • Održivi život u malim ostrvskim zemljama u razvoju
 • Sistemi lokalnih i domorodačkih znanja
 • Klimatske promjene
 • Obnovljiva energija
 • Inženjering
 • Smanjene broja prirodnih katastrofa.

Od svog osnivanja 1945. godine, UNESCO je djelovao kao katalizator za formiranje mnogih naučnih udruženja i tijela, kao što su Program Čovjek i biosfera (MaB) i Međunarodni Hidrološki program (IHP), koji su pokrenuti u prvim decenijama rada UNESCO.

Sektor za prirodne nauke sprovodi velike međunarodne programe u slijedećim oblastima: slatkovodni svijet, marine, ekološke nauke, nauka o Zemlji i osnovne nauke. Naglasak se daje zemljama u razvoju, kao i na prirodne katastrofe i njihovu prevenciju. Programi su dizajnirani da odgovore na klimatske promjene, rodnu ravnopravnosti, održivi razvoj i iskorenjivanje siromaštva, posebno u malim ostrvskim zemljama u razvoju.

Sektor prirodnih nauka, sa osobljem od oko 200 ljudi u UNESCO-u i kancelarijama na terenu, na čelu sa pomoćnikom generalnog direktora g-đom Grethen Kalonji, sprovodi aktivnosti širom svijeta. Postoji pet regionalnih kancelarija za nauku UNESCO-a:

 • Najrobi (Afrika);
 • Džakarta (Azija i Pacifik);
 • Venecija (Evropa i Sjeverna Amerika);
 • Kairo (arapske države) i
 • Montevideo (Latinska Amerika i Karibi).

Centralni značaj u aktivnostima sektora za prirodne nauke imaju Međunarodni naučni programi:

 • Međunarodni hidrološki program (IHP);
 • Međuvladina komisija za okeanografiju (MOK);
 • Program Čovjek i biosfera (MAB);
 • Međunarodni program u oblasti nauka o Zemlji (IGCP);
 • Međunarodni program osnovnih nauka (IBSP).

Sektor prirodnih nauka takođe sprovodi svoje programe kroz:

 • UNESCO-IHE Institut za vode, u Delftu, Holandija;
 • "Abdus Salam" Međunarodni centar za teorijsku fiziku (ICTP), u Trstu, Italija;
 • Zavod za statistiku UNESCO, u Montrealu, Kanada i
 • mrežu povezanih centara u oblasti voda, obnovljivih izvora energije, naučne politike, biotehnologije i nauke o Zemlji.

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/