UNESCO Global Network of Learning Cities (gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika) je međunarodna mreža koja je usmjerena ka politici i pružanju inspiracije, znanja i najboljih praksi, a s ciljem unapređenja cjeloživotnog obrazovanja za sve.

 

„Learning Cities“ su gradovi koji efikasno mobilišu svoje resurse u svim sektorima kako bi:

- unaprijedili inkluzivno učenje od osnovnog do višeg obrazovanja,

- oživjeli učenje u porodici i u zajednici,

- olakšali učenje za i na poslu,

- proširili upotrebu modernih tehnologija za učenje,

- poboljšali kvalitet i izvrsnost u učenju,

- njegovali kulturu učenja kroz čitav život;

i na taj način, stvaraju i unapređuju osnaživanje pojedinca i socijalnu koheziju, ekonomski i kulturni prosperitet i održivi razvoj.

 

Detaljne informacije o ovom programu, načinu apliciranja i aplikacioni obrazac se mogu preuzeti na linku:

https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/become-member.

 

Rok za dostavu aplikacija za 2020. godinu je 31.7.2020. godine.