„The Tracker“ je mjesečna publikacija koju UNESCO objavljuje u cilju praćenja uloge kulture u javnoj politici imajući u vidu Agendu za održivi razvoj Ujedinjenih nacija. U publikaciji su predstavljena dešavanja unutar državnog i regionalnog konteksta, kao i nove debate o doprinosu kulture održivom razvoju. Oslanjajući se na različite izvore, publikacija pruža široki pregled trendova kulturne politike širom svijeta na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razmatra načine na koje zemlje integriraju kulturu u politike drugih područja.

Tokom prethodne godine ograničenje putovanja, zatvaranja i mjere distanciranja su jako pogodili sektor kulture. Od zatvaranja lokaliteta Svjetske baštine i kulturnih institucija do prekida i odgađanja kulturnih događaja, Covid-19 je uticao na egzistenciju desetina miliona ljudi širom svijeta. Šteta za sektor je daleko prevazišla sve procjene i uticati će i na  buduće generacije.

Specijalno izdanje UNESCO-ve publikacije The Tracker pruža pogled na status kulture nakon jedne godine od početka pandemije Covid-19, kao i na mjere koje države članice preduzimaju radi oporavka kulturnog sektora.

Specijalno izdanje publikacije The Tracker se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/sites/default/files/tracker_2.0_issue_8_eng_final_compressed_0.pdf