UNESCO je otvorio poziv za dostavljanje nominacija za UNESCO/Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj za 2021. godinu. 

Ovom nagradom, koja je ustanovljena na 195. zasjedanju Izvršnog odbora UNESCO-a u okviru Globalnog akcijskog programa za Obrazovanje za održivi razvoj, odaje se priznanje pojedincima, institucijama, organizacijama i drugim subjektima za izuzetne projekte u polju Obrazovanja za održivi razvoj.

 

Obrazovanje za održivi razvoj osposobljava učenike za donošenje informiranih odluka i odgovornih akcija za integritet okoliša, ekonomsku održivost i pravedno društvo, za sadašnje i buduće generacije, uz poštivanje kulturne raznolikosti. Ovo je cjeloživotno učenje i sastavni je dio kvalitetnog obrazovanja. Obrazovanje za održivi razvoj je holističko i transformativno obrazovanje koje se bavi sadržajem i rezultatima učenja, pedagogijom i okruženjem za učenje. Obrazovanje za održivi razvoj ostvaruje svoju svrhu transformacijom društva.

 

Detaljne informacije o kriterijima za nagradu se mogu naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/prize-esd/selection-criteria, dok se obrazac za nominaciju u elektronskoj formi može preuzeti na linku: https://en.unesco.org/sites/default/files/esd-prize-explanatory-note-en.pdf.

 

Potencijalne nominacije je potrebno dostaviti na obrascu za nominaciju, u štampanoj i elektronskoj formi, na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od službenih jezika u BiH. Sve prateće materijale (publikacije, slike, video i sl.) je potrebno dostaviti u elektroničkoj formi (CD ili USB).

Rok za dostavljanje nominacija je 31.3.2021. godine.

 

Nominacije se dostavljaju poštom Državnom povjerenstvu BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-Japan nagradu za Obrazovanje za održivi razvoj 2021“

 

 

* Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima nagrade, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti razmatrane.