„The Tracker“ je mjesečna publikacija koju UNESCO objavljuje u cilju praćenja uloge kulture u javnoj politici imajući u vidu Agendu za održivi razvoj Ujedinjenih nacija. U publikaciji su predstavljena dešavanja unutar nacionalnog i regionalnog konteksta, kao i nove debate o doprinosu kulture održivom razvoju. Oslanjajući se na različite izvore, publikacija pruža široki pregled trendova kulturne politike širom svijeta na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razmatra načine na koje zemlje integriraju kulturu u politike drugih područja.

Fokus četvrtog izdanja UNESCO-ve publikacije The Tracker je na kulturu i klimatske promjene. Klimatske promjene glavni su izazov našeg vremena, a uloga kulture u klimatskim akcijama već je dugo podcijenjena i premalo iskorištena. Kulturni sektor već počinje osjećati negativan utjecaj klimatskih promjena. Ipak, prirodna i kulturna baština, muzeji, živa baština, umjetnici i čitav kulturni sektor predstavljaju neiskorišteni izvor potencijala za jačanje globalnog djelovanja.

Četvrto izdanje publikacije The Tracker se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/news/tracker-culture-public-policy-issue-4